„Czasem słońce czasem deszcz …
Asertywna mama asertywnej córki”

sobota, godz 16:00 – 19:00

ECD Consilis –  wjazd od ul. Pomorskiej 86a

cena 30 zł / 2 osoby

BRAK MIEJSC

Zgłaszając się na warsztaty akceptujesz Regulamin

Matkę i córkę łączy wyjątkowa wieź. To matka uczy córkę być kobietą: dojrzałą, zaradną, ufającą sobie, pewną siebie. Miłość, oddanie, szacunek. Czy zawsze tak jest ? Jeśli nie to zapraszamy na warsztaty, na których nauczycie się: – stawiać granice, być asertywną – mówić i słuchać – zarządzać emocjami

Warsztaty rozwojowe dla mam i córek w wieku 12-15

Magdalena Ulatowska

– pedagog, interwent kryzysowy, oligofrenopedagog. Pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żninie. Zajmuje się diagnozą pedagogiczną, udziela wsparcia dzieciom z trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi i ich rodzicom, prowadzi Szkołę dla rodziców I wychowawców oraz warsztaty rozwojowe.

Małgorzata Głogowska

– psycholog,, doradca zawodowy, interwent kryzysowy. Pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żninie oraz w Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu w ramach projektu dla osób pokrzywdzonych przestępstwem. Zajmuje się pomocą i wsparciem psychologicznym, prowadzeniem warsztatów rozwojowych.